tirsdag 25. november 2014

Lapphønemøte 4. november


Vi var 19 kaklende høner som trappet opp på Kulturverkstedet for det månedlige treffet i Lapphøna.
På nyåret blir det satt opp sykvelder, som skal være på Mosjøen skole.
Det er fortsatt mulighet å sy et bidrag til teppet som Fredlundskogen skal få.
Det blir lappening på nyåret. Dette kommer vi mer tilbake til.

Kurs

På nyåret skal det også være en del kurs, i regi av Husflidslaget. Kurs i sying av sekk, med Lidvor Øksendal oppstart 20/1. Veskekurs med Ingeborg Strupstad 14.-15. februar. AnnaKa kommer og holder kurs 24.-26. april. Mer info om kursene, får dere ved henvendelse til Vefsn Husflidslag på mail: vefsnhusflidslag@gmail.com eller på mobil til studieleder, 95764531.