mandag 27. januar 2014

Lappemøtet Januar

Lapphønemøtet ble, tradisjonen tro, holdt på Kulturverkstedet.
25 damer tok turen. 
21.-23. februar kommer Bente Malm og holder håndsømkurs. Påmelding Husfliden.
14.-16. februar blir det Redesignkurs. Påmelding Husfliden.
Husflidslaget sponser Lapphøno med fotoapparat for bildetaking på møter og aktiviteter i regi av Lapphøno.


Vis og fortell