tirsdag 8. januar 2013

Lapphønemøte 8.januar

20 damer var tilstede. Det ble orientert om/diskutert følgende saker:
  • Kurs med Trine Bakke avlyst pga liten interesse
  • Ønske om sy-aktiviteter som går over flere dager. Stemning for å sy sengteppe. Trine Bukten ordner sted - fulltegnet med de som var tilstede på dagens møte (pga begrenset plass).  
  • Jelly Roll (stoffruller) - ønske om inspirasjon til bruk. Marita/Randi finner dato og kommer tilbake til tid og sted.
  • Forslag kurs med Brita Rundgren - liten interesse nå - jobbes ikke videre med. 
  • Alle bes komme med innspill til aktiviteter/demo på møtene. Har du noe du ønsker å vise/lære bort - ta kontakt.

Vis og fortell

Tema denne gang var gamle arbeider, men noen hadde også tatt med nye arbeider. Her er noe av utvalget.