onsdag 8. mai 2013

Lapphønemøte 7.mai 2013

23 damer var tilstede. Kirsti orienterte fra arbeidsutvalget og fra komiteen for Helgelandstreffet. Det ble sendt ut lister for påmelding til treffet, samt hva som skal stilles ut. Det vil komme nærmere info på mail fra komiteen hvor det blir mulighet til å melde seg på for de som ikke var tilstede på møtet.

Nyheter fra Husfliden

Annelin fra Husfliden hadde tatt med nyheter og viste fram modeller.Vis og fortell

Mange fine arbeider ble vist fram på møtet


Detalj fra Eventyrteppet