onsdag 2. oktober 2013

Lapphønemøte 1.oktober

16 damer hadde funnet veien til Kulturverkstedet. Kirst orienterte fra arbeidsutvalget. 

Sy-onsdag 9.oktober: her trenger vi en som tar ansvar for åpning og registrering. Mail er sendt ut. 

Husflidslaget arrangerer nybegynnerkurs i Lappeteknikk. Lærer: Marita Jakobsen  Finseth. Påmelding på Husfliden. Spre gjerne budskapet til interesserte.

Ønsker de som skal på Sy-sammen-helg på Dønna god tur :)


Vis og fortell


Spisebrikker på metervis


Solsnu

Solsnu-rosa på sekk