mandag 19. august 2013

Lapphønemøte 3.september kl 19:30

  Første Lapphønemøte blir tirsdag 3.september kl 19:30 på Kulturverkstedet.

fredag 2. august 2013

NY DATO FOR SY-SAMMEN HELG - 5.OKTOBER

Vi har fått beskjed om at sy-sammenhelga må flyttes til 5.Oktober.
Det er sendt ut mail til de vi har mailadresse til. Evt spørsmål kan rettes til Arbeidsutvalget eller mail til lapphono@gmail.com